Špediterske usluge

 

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i Parks, da asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja.
U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Posedujemo carinsku garanciju u visni koja omogućuje nesmetan rad, kako za upućenje robe sa granice do nadležne carinske ispostave, tako i u postupku carinjenja i skladištenja robe.

 

Održavamo stalnu i korektnu saradanju s inspekcijskim organima: Sanitarnom, Tržišnom, Fito, Veterinarskom i obezbeđujemo potrebna rešenja za uvoz ili izvoz robe.

U cilju što kvalitetnijeg obavljanja posla redovno pratimo sve propise direktno i indirektno vezane za obavljane špediterskih i transportnih poslova.
Zaposleni poseduju Licencu Republičke Uprave Carina: Carinski Agent.

Savremena IT organizacija podrazumijeva elektronsko poslovanje, potvrđeno Licencom Republičke Uprave Carina, koje se ogleda u on-lajn podnošenju carinskih dokumenata.

 

Sedište firme je u Šidu. Broj komitenata se permanentno proširuje, kao i teritorija na kojoj poslujemo, pa ovu delatnost obavljamo i u predstavništvu Beograd.

U saradnji s proverenim partnerima pokrivamo rad na svim graničnim prelazima.
Osnovne operacije:
• organizacija otpreme-dopreme robe
• skladištenje robe
• priprema carinske dokumentacije i zastupanje u carinskom postupku i isporuka robe