Transport

  Prekookeanski

Od strane naše špediterske organizacije organizujemo dostavu robe prekookeanskim putem sa svih svetskih destinacija. na željenu adresu komintenta. U postupku organizacije transporta, trudimo se da komintentima ponudimo korektne cene prevoza do odredišta. Osoba zadužena za organizaciju prekookeanskog i pomorskog transporta je Makulović Aleksandar.

 

  Avionski

Avionski transport robe iz svih vazdušnih luka sveta, organizujemo za vas, u vašem interesu, do vazdušne luke Beograd, kao i ostale carinske radnje vezane za transport robe. Zadatke vezane za avionski transport obavlja Džodić Igor.

  Drumski

Obavljanje organizacije drumskog transporta robe iz svih krajeva sveta, Evrope, povereno je Perać Aleksandru, koji vam je na raspolaganju za organizaciju transporta.

 Železnički

Železnički transport robe iz svih svetskih železničkih stanica obavljamo u interesu komintenata, radi brže i kvalitetne dopreme robe na željenu adresu. Osoba zadužena za železnički transport je Perać Aleksandar.